Các tính năng cơ bản của AzHome – quản lý công trình

tomg quan cong trinh
  • Xem báo cáo tổng quan tình hình thu chi của tất cả công trình trong ngày.
  • Xem báo cáo tống quan tình hình tài chính đến thời điểm hiện tại của Doanh nghiệp.

tong quan

 

  • Xem báo cáo chính xác về Công nợ phải thu.

cong no phai thu

 

  • Xem báo cáo chính xác về Cộng nợ phải trả.

cong no phai tra

 

  • Theo dõi tình hình Thu chi, Công nợ, Vật tư cho từng công trình cụ thể.

tomg quan cong trinh

 

  • Xem chi tiết từng chủng loại vật tư và giá cã đã nhập cho từng công trình.

tong hop vat tu

Các tính năng cơ bản của AzHome – quản lý công trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên