Thao tác cơ bản với AzHome – quản lý công trình

thao tac co ban

Bạn nên khởi tạo trước danh sách các mục hay sử dụng để tiện cho việc nhập liệu nhanh hơn. Tuy nhiên sau này bạn cũng có thể thêm mới mọi đối tượng trực tiếp khi nhập liệu như:

  • Danh nhân viên
  • Danh sách nhà cung cấp
  • Danh sách thầu phụ
  • Danh sách chủ đầu tư
  • Danh sách đơn vị tính
  • Danh sách chủng loại vật tư

 

Sau khi đang nhập vào AzHome – quản lý công trình, các bạn kích vào “Trang quảng trị” ở cuối trình đơn bên trái để vào trang nhập liệu.

Tại mục MONEY –> Khách hàng –> ‘Thêm’ để thêm vào chủ đầu tư, nhân viên, thầu phụ, nhà cung cấp.

Tại mục STORE –> Vật tư –> ‘Thêm’ để thêm vào tên chủng loại vật tư.

Tại mục STORE –> Đơn vị –> ‘Thêm’ để thêm vào tên đơn vị tính.

Thao tác cơ bản với AzHome – quản lý công trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên